PHẦN MỀM MACH 3 CHO WIN XP

PHẦN MỀM MACH 3 CHO WIN 7

GRBI CONTROLLER          

INKSCAPE (TẠO CODE LASER)     

EXTENSIONS (CHÉP ĐỀ VÀO INKSCAPE)        

BENBOX (CHẠY MÁY LASER)      

GRBL    

CNC USB CONTROLLER  

COPPERCAM (TẠO CODE PHAY MẠCH)

CÁC BẢN GRBL  

CÀI ĐẶT GRBL  

XLOAD (NẠP FILE HEX CHO ADRUNO)  

CORELLASER  2013.02      

COREL DRAW X4  

PHẦN MỀM MÁY LASER CO2

 

 pass: diycnclaser.com